Zet mensen in hun kracht

Op Eigen Benen is een visie/methodiek, die cliënten stimuleert in zelfstandigheid. Uit onderzoek en ervaring blijkt dat de zelfstandigheid en eigenwaarde van mensen groeit, wanneer er gewerkt wordt aan het vergroten van het eigen probleemoplossend vermogen. Dat gunnen wij iedereen, daarom gaan we er voor om alle professionals in de zorg en (speciaal) onderwijs op te leiden en de doelgroepen daarmee zelfregie en -redzaamheid te bieden.

Download de folder: Op Eigen Benen

Voor zorgprofessionals en onderwijs

Al bijna 20 jaar leiden wij professionals in de zorg en het onderwijs op om dit gedachtegoed toe te passen. De visie van Op Eigen Benen, waarbij de positieve psychologie de basis vormt, richt zich op de sterke kanten van de mens. Op Eigen Benen doet dit door mensen inzicht te geven in eigen aanwezige competenties en door vaardigheden, op een specifieke manier, aan te leren en daarbij vooral aan te sluiten bij de natuurlijke aanleg van de cliënt. Tijdens de workshop leren de deelnemers veel over zichzelf, om zo hun cliënten (nog) beter te kunnen begeleiden en ondersteunen.

Implementeren in jouw organisatie

In twee dagen worden de professionals meegenomen in de visie en de basis van het Op Eigen Benen denken en handelen. Onze trainers hebben jarenlange ervaring in het werkveld en geven de trainingen veelal incompany. Dit heeft als meerwaarde dat teamleden goed op elkaar ingespeeld raken en dezelfde taal spreken. Na het volgen van de training mogen de deelnemers zich gecertificeerd Op Eigen Benen-coach noemen en hebben zij methodieken aangeleerd om interventies te kunnen plegen.

Investering

De totale tijdsinvestering in deze training is gemiddeld 12 uur. Deze training is zowel incompany als via open inschrijving te volgen.
De kosten zijn € 650,- per persoon (individuele trainingen), of € 3.500,- voor een heel team (6 personen).
Onze trainingen zijn geregistreerd bij het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs en kennen daarom een BTW-vrijstelling

INVRA instrumenten

Naast de methodiek Op Eigen Benen hebben wij online instrumenten ontwikkeld. Deze INVRA (Inventarisatie Van Redzaamheid Aspecten) instrumenten bieden praktische handvatten om de competenties van cliënten te meten en te ontwikkelen. Voor een organisatie die ontwikkelingsgericht begeleiden (werken) voorstaat bieden wij met de INVRA-instrumenten al bijna 20 jaar een goede oplossing. Allemaal met hetzelfde doel: de cliënt optimaal ondersteunen in wie hij of zij is.

Instrumenten

INVRA Arbeid

Voor INVRA-Arbeid is op drie werkniveaus onderzocht welke algemene werknemersvaardigheden de meeste werkgevers vragen van werknemers.

Meer over INVRA Arbeid

Instrumenten

INVRA Wonen

Voor het instrument INVRA-Wonen zijn competenties opgenomen, die de meeste Nederlandse volwassenen gebruiken voor het voeren van een zelfstandig bestaan. 

Meer over INVRA Wonen

Instrumenten

INVRA Ouderschap

INVRA-Ouderschap is een inlegvel van INVRA-Wonen dat competenties voor verantwoord ouderschap in kaart brengt. INVRA-Ouderschap zet in op zelfsturing van de ouders bij de verzorging en opvoeding van hun kind(eren). 

Meer over INVRA Ouderschap

Instrumenten

INVRA Management

Deze eenvoudige tool zorgt ervoor dat de cliënten gevolgd kunnen worden in hun groei. De benefits van de investering en het aangaan van een nieuwe werkwijze worden dan zichtbaar en bespreekbaar. 

Meer over INVRA Management

Op Eigen Benen in combinatie met de INVRA instrumenten zorgen er voor dat de professionals in uw organisatie effectief competentiegericht samen kunnen werken.

Wetenschappelijk onderbouwd: objectief, onafhankelijk en ontwikkelingsgericht.

Wetenschappelijk getoetst

De INVRA instrumenten worden al jarenlang ingezet door kleine en grote organisaties binnen verschillende branches, zoals zorg, onderwijs, arbeidstoeleiding en het sociaal domein. INVRA Wonen en INVRA Arbeid zijn wetenschappelijk getoetst op interbeoordelaars betrouwbaarheid en interne consistentie. Door de jarenlange succesvolle inzet in de praktijk hebben de instrumenten zich bewezen als betrouwbare en valide instrumenten (evidence based practice).

Deze organisaties werken met onze producten.

Interesse?

Wil jouw organisatie ook (meer) zelfregie en -redzaamheid bieden aan de cliënten en de professionals daartoe opleiden? Kom dan met ons in contact om te kijken wat de mogelijkheden zijn. Wij denken graag mee.

Inzicht, transformatie van de dienstverlening
Ik wil een pizza die met de brommer komt!
Met jarenlange ervaring in het werkveld staan onze trainers voor je klaar