Over ons

Invrability

Gitty Scholten richtte in 2002 Bureau Invra op dat in september 2021 verder ging onder de naam Invrability. Lees hier het hele verhaal van onze founder, of kijk nog eens naar de reportage van Netwerk uit 2008.

Gitty Scholten

Hoe het begon

De geschiedenis van Invrability begint bij Gitty Scholten (1955). Ze is opgegroeid in een groot katholiek gezin, waar er weinig tijd en ruimte was om te gaan studeren. Gitty is direct na de middelbare school gaan werken om een financiële bijdrage te kunnen leveren aan het gezin. Via haar netwerk kreeg ze een baan in de intramurale zorg en ging werken met een pittige groep jongeren; een jeugd-sglvb-groep: sterk gedragsgestoord licht verstandelijk beperkt. Tijdens haar werk heeft Gitty parttime en in de avonduren een HBO-management gevolgd en afgerond, met als sluitstuk de opleiding orthopedagogiek.

In de jaren 90 was het de gewoonte om op basis van het dossier van een jongere een behandelplan te schrijven en uit te voeren. Ondanks alle aandacht en begeleiding bleven de jongeren -echter- ontevreden en vertoonden ze agressief gedrag. Gitty besloot het anders aan te pakken en eerst eens met de jongeren te gaan praten. Niet het dossier lezen, die voornamelijk bestonden uit opsommingen van gebreken en tekorten, maar in gesprek gaan met de mens.

Uit de vele gesprekken en andere aanpak, ontstond het inzicht dat een rode draad vormde en de basis voor het ontstaan van Invrability. De jongeren gaven namelijk allemaal aan dat ze zich gaandeweg hun leven steeds meer buitengesloten voelden, dat ze niet mee mochten doen. Ze kwamen op andere scholen, konden niet doorleren, omdat ze als ‘dom’ waren bestempeld en dat zij het hele leven al zo werden gezien en behandeld. Daardoor konden ze niet werken, niet zelfstandig wonen en moeilijk relaties aangaan. Ze hadden veel te maken met vooroordelen en werden niet geacht zelf na te kunnen denken over hun wensen en hun leven. Dat deden anderen voor hen.

Op de vraag van Gitty wat ze dan wilden, noemden ze dingen die elk mens wil: een eigen leven, eigen geld verdienen, een eigen huis en misschien wel een eigen gezin. Ze is toen gaan onderzoeken welke competenties daar nu eigenlijk voor nodig zijn om zelfstandig te kunnen wonen, werken, ofwel wat er nodig is om een zinvol en gelukkig leven te leven. Met als doel, dit te gaan aanleren.

Uit diverse onderzoeken bleek dat hiervoor drie belangrijke pijlers zijn:

1

Autonomie; Eigen keuzes maken en zelfsturing;

2

Competenties ontwikkelen (je talenten);

3

Betekenis zijn voor anderen, in verbinding met anderen en de omgeving.

Van fascinatie naar ontwikkeling

Na veel studie en het ontwikkelen van sets aan competenties, is Gitty met de jongeren in gesprek gegaan en afspraken gaan maken. Als zij zelfstandig willen wonen en bijvoorbeeld hun eigen eten willen maken, dan moeten ze dat gaan leren. Om de kans van slagen te vergroten, ging het gesprek vooral over de eigen verantwoordelijkheid. Met deze insteek ontwikkelde ze een methodiek, die er voor zorgde dat deze jongeren in korte tijd veel nieuwe competenties leerden en een sterke stijging van het gevoel van eigenwaarde ondervonden. Iets wat voorheen onmogelijk leek.

Hoewel ze met deze manier van kijken en werken enorm veel successen boekte en gevraagd werd om voor de landelijke vereniging van zorgmanagers een symposium te organiseren, werd ze toch door haar toenmalige directeur gevraagd om met deze aanpak te stoppen. De werkwijze druiste in tegen de toenmalige werkwijze. Zijn argument was: ‘Wij zijn een zorginstelling, wij verdienen ons geld met zorg verlenen.’ Vanaf dat moment –2002- besloten ze de wegen te scheiden en heeft Gitty bureau INVRA opgericht.

INVRA staat voor Inventarisatie Van RedzaamheidAspecten. Een belangrijke manier om de cliënten daadwerkelijk te helpen in de ontwikkeling van het eigen potentieel, is namelijk echt eerst inventariseren wat er al is. Om de methodiek verder te ontwikkelen, te bewijzen en te valideren zijn er veel onderzoeken gedaan in en met het werkveld. Er is hard gewerkt aan een complete set van competenties voor het zo succesvol mogelijk kunnen werken, het zo zelfstandig mogelijk kunnen wonen en als surplus, het kunnen grootbrengen van kinderen. De INVRA-instrumenten zijn in de jaren wetenschappelijk onderzocht en vastgelegd.

Gitty kwam in contact met andere autoriteiten in het werkveld en heeft met dr Martin Schuurman 2 leermethodiek boeken geschreven: Op Eigen Benen (2003) en Eigenwaarde (2007). Om de methodieken zo succesvol mogelijk te laten landen in het zorgsysteem, hebben zij in 2015 het boek Inzicht geschreven, met als ondertitel: transformatie van de dienstverlening.

Nog steeds nodig

Zorginstellingen (managers en medewerkers) zijn gewend om vooral te kijken naar dingen die cliënten niet goed kunnen, het hele systeem is er op gericht om de problemen op een efficiënte manier te fixen of te omzeilen. In veel gevallen is dat ook het verdienmodel van de instelling.

Het blijkt dat de manier van kijken en werken van Invrability voor verschillende organisaties (nog steeds) een paradigma verschuiving betekent. Mensen zelf laten kiezen en ruimte geven om zich zelf te ontwikkelen, betekent dat begeleiders/ondersteuners de handen op de rug moeten houden, ruimte moeten geven aan anderen. Dat betekent dat dingen meer tijd kunnen kosten of mis kunnen gaan en minder efficiënt zullen verlopen. Voor de korte termijn.

Invrability kijkt uit naar een wereld waarin iedereen zelfregie heeft over zijn of haar leven. Een wereld waar positieve eigenschappen ontwikkeld en versterkt worden, zodat iedereen kan ‘shinen’ met zijn of haar eigen unieke kwaliteiten.
Invrability blijft zich inzetten om de – inmiddels bijna 20 jaar oude – visie en methodiek – bij alle zorginstellingen en het (speciaal) onderwijs onder de aandacht te brengen en te houden. Alle begeleiders, ondersteuners en behandelaren enthousiasmeren om met deze integrale werkmethode aan de slag te gaan. Voor Nederland, maar ook voor landen om ons heen in Europa.

Leer-werkmethode ‘Op Eigen Benen’

Invrability biedt een leer- en werkprogramma dat bestaat uit een integrale methodiek en praktische tools (de INVRA-instrumenten) voor zorgorganisaties en (speciaal) onderwijs. Met de aanpak van Invrability kan de opvallende groei van competenties en eigenwaarde gesignaleerd en gemonitord worden. In dit programma wordt gewerkt aan de vraag: Wat heeft een mens nodig om een fijn en gelukkig leven te leiden? Uit verschillende onderzoeken blijkt dat voor een zinvol en gelukkig bestaan bij iedereen over de hele wereld voldaan moet worden aan de volgende drie basisbehoeften:

1

Autonomie en zelfsturing, eigen regie voeren, zelf beslissingen nemen over je eigen leven;

2

Talent en competentie-ontwikkeling, datgene doen waar je goed in bent, wat je in aanleg meegekregen hebt;

3

Zich verbonden voelen met anderen. Erbij horen en van betekenis zijn voor anderen We helpen mensen en organisaties op een autonome manier te kijken, luisteren en communiceren.

Door te werken vanuit deze ontwikkelingsgerichte grondhouding wordt ruimte gecreëerd voor persoonlijke groei en een betekenisvolle verbinding.

Invrability biedt samen met de leer-werkmethode de INVRA-instrumenten waarmee cliënten, verwanten en medewerkers helder inzicht krijgen in eigenwaarde en de ontwikkeling van eigen kracht en competenties.

Bekijk ook:
Over ons
Team
Referenties