Over ons

Contact

Invrability (voorheen Bureau Invra) is opgericht in 2002 en biedt trainingen en digitale instrumenten aan de ondersteuners en begeleiders van mensen met andere vermogens. Inzet op groei van aanwezige competenties, betekent vaak groei in eigenwaarde van de cliënt. Wij zetten ons samen met en via de professionals in, om de kwetsbare medemensen nog beter te begeleiden naar meer invloed op het eigen leven zodat ze (meer) Op Eigen Benen daarmee kunnen komen te staan.

Missie

Het is onze missie om alle mensen in zichzelf te laten geloven. 

Wij streven naar een wereld waarin iedereen kan meedoen en zoveel mogelijk óp eigen benen kan staan’. En met iedereen bedoelen wij vooral mensen met een verstandelijke beperking – kwetsbare mensen. Maar we zien steeds meer dat onze missie en onze instrumenten voor een bredere doelgroep heel werkzaam is.

Wij zetten ons in om eigenwaarde en zelfredzaamheid van mensen te versterken. Zo groeit het zelfvertrouwen en worden mensen gelukkiger. 

Wij zijn al bijna 20 jaar partner van organisaties die zich inzetten voor mensen met andere vermogens. Het is onze overtuiging dat ieder mens uniek is en een eigen innerlijke kracht bezit. Wij zien het als onze missie om dit te vinden en te erkennen in een verregaande vorm van gelijkwaardigheid. 

Visie

  • Wij doen dat door professionals op te leiden en te trainen in een methodiek die uitgaat van het kijken naar de kracht bij mensen, in plaats van te kijken naar de defecten.
  • Daarnaast bieden wij instrumenten om deze (nieuwe) manier van ‘zorgen’ en begeleiden handen en voeten te geven.
  • Wij helpen organisaties daarbij op een integrale manier om de implementatie te laten slagen.
  • Met onze producten zien o.a. zorginstellingen, scholen en gemeentes begeleidingsbehoefte afnemen en zelfstandigheid toenemen. Het geluk wordt vergroot en de kosten voor de samenleving nemen af.

Dit kan ook in jouw organisatie!

Meer weten?

Met onze producten zien o.a. zorginstellingen, scholen en gemeentes begeleidingsbehoefte afnemen en zelfstandigheid toenemen. 

Iedereen kan deze coachende gelijkwaardige houding aannemen. Een houding waarmee mensen zelfredzamer worden en eigen regie voeren over hun leven. Graag maken we vrijblijvend kennis en vertellen we je meer over onze ontwikkelingsgerichte methodiek en hoe je met onze instrumenten competentiegericht kan werken.

Neem contact op
Deze organisaties werken met onze producten.
Bekijk ook:
Over ons
Team
Referenties