Skip to main content

Nieuwe koers Bureau INVRA

By 21 september 2021Nieuws

Wonen, werken, opvoeden & zelfontplooiing voor iedereen is de titel van onze nieuwe koers. Om deze koers die we vorig jaar zijn ingezet een extra impuls te geven, hebben we onze bedrijfsnaam en website hierop aangepast. Vandaag lanceren we daarom geheel in nieuwe stijl en passend bij ons gedachtengoed: www.invrability.nl.

De naam Invra koppelen we aan ‘ability’ omdat we werken voor iedereen met verschillende en andere ‘abilities’ (vermogens). We willen iedereen in ons eigen land op eigen benen én we gaan ons richten op onze buurlanden om ook daar onze missie uit te rollen. We worden daarin ondersteund door het VN-verdrag uit 2015 ‘onbeperkt meedoen!’, waarin alle landen hebben getekend voor inclusiviteit. De naam Invrability zal ons internationaal helpen in de communicatie.

We willen een betrouwbare en sterke partner zijn voor (zorg) organisaties en het (speciaal) onderwijs, zodat de doelgroep waar zij voor werken altijd zo wordt begeleid en/of opgeleid, dat zij zelfredzaam worden, gelukkig kunnen zijn en dus op eigen benen kunnen komen te staan.

Volop in beweging

Ons gedachtengoed is sinds het ontstaan van Bureau INVRA in 2002 mee ontwikkeld. De INVRA-instrumenten, die de handvatten vormen van dat gedachtengoed, hebben inmiddels de mogelijkheid om direct aan de elektronische cliëntendossiers gekoppeld te worden. Zo willen we in de toekomst nog meer zaken aanpakken om de organisatie maar zeker ook de instrumenten toekomstbestendig te laten zijn. Zo zal het t.z.t. ook mogelijk zijn om de INVRA-instrumenten vanuit mobiele devices te openen, online in te vullen, in te zien en te bespreken met de cliënt. Kortom, daarin ook volop beweging.

Huisstijl

Het logo van Invrability verbeeldt precies waar we goed in zijn en waar we voor staan: ontwikkelen van organisaties en mensen in een positieve en optimale verbinding. De kleuren van de punten symboliseren onze bevlogenheid, kracht en moed (rood) en de groei, balans en de puurheid (groen).


Met dank aan alle collega’s, trainers en Mediavisie voor de bouw van de website en het ontwerp. Wij zijn er trots op!

Leave a Reply