Lycka op school

Lycka op school

Lycka op school is een les programma, dat richt zich op het vergroten van zelfkennis, zelfvertrouwen en eigenwaarde. Samen met de leerkrachten of zorgprofessionals is ons doel om de leerlingen te leren hoe ze gelukkiger in het leven kunnen gaan staan. Ieder mens wil immers autonomie, competenties (talenten) ontwikkelen en van betekenis zijn voor anderen. (dit is wetenschappelijk bewezen).

Geluk is maakbaar en negatieve gedachten zijn veranderbaar, en met de 7 thema’s van Lycka op school, leren de leerlingen om eigen gevoelens te herkennen, wat het begrip ‘geluk’ inhoudt en hoe je de baas kunt worden over je eigen gedachten. Ze leren bewust te worden van hun eigen lijf en hoe je je bewustzijn vergroot, door je aandacht te richten. Een belangrijk onderdeel is dat de leerlingen leren trots te zijn op zichzelf.

Voor speciaal onderwijs en (ook) zorgprofessionals

Invrability leidt de leerkrachten of zorgprofessionals op het les programma Lycka op school toe te kunnen passen. Na een training van elk 2 x 4 uur, wordt de professional een Lycka-coach.
Het materiaal is ontwikkeld in zeven thema’s, die samen gericht zijn op de persoonlijke ontwikkeling van het kind. De sociale contacten, maar vooral het contact met zichzelf wordt bevorderd. Een bewezen belangrijk aspect die het welbevinden van ieder mens beïnvloedt. En zeker die van een kind met een verstandelijke beperking (bron: Maatwerk in meedoen: Sociaal planbureau, december 2020).

Op dit moment is voor de VSO 1 en 2 Lycka op school ontwikkeld in de 7 thema’s:

 • Gevoel
 • Wie ben ik
 • Wat is geluk voor jou
 • Spanning en ontspanning
 • Baas over je eigen gedachten
 • Eigenwaarde
 • Geluk verdubbelen

Plezier in de klas

In elk thema wordt ‘aandacht’, ‘bewegen’ en ‘oefenen’ aangeboden, en daarnaast een stukje theorie. Belangrijk onderdeel van Lycka op school is dat de kinderen leren trots te zijn op wat ze kunnen en welke talenten ze hebben. Ze werken aan het versterken van hun zelfvertrouwen en hun eigenwaarde. Lycka op school brengt veel – naast alle cognitieve lessen – plezier in de klas.

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat kinderen dan ook écht gelukkiger in het leven staan.

Invrability geeft in 2 dagen van 4 uur de leerkrachten of zorgprofessionals de belangrijkste tools om het programma Lycka op school – conform de ‘Op Eigen Benen’ methodiek – te kunnen toepassen. Na het behalen van het certificaat Lycka-coach, krijgen de professionals digitaal toegang tot de verschillende materialen die zijn ontwikkeld, om de thema’s per niveau te kunnen ondersteunen in de klas.

Implementeren in jouw organisatie

Lycka op school is een aanvulling op de visie & methodiek Op Eigen Benen, maar kan los van deze workshop aangeboden worden. Voordat dit lesprogramma ingezet kan worden in jouw organisatie, worden de gebruikers in 2 dagen van 4 uur opgeleid door Invrability-trainers. Deze trainers hebben jarenlange ervaring in het werkveld, het werken met Op Eigen Benen, de INVRA-instrumenten en het speciaal onderwijs. Aan het einde van de training hebben de deelnemers voldoende kennis en kunde voor een verantwoordde toepassing in de praktijk. Dit leidt tot certificering en registratie om het programma Lycka op school te gebruiken.

Na de training ben je:

 • Bekend met de visie en uitgangspunten van de methodiek Op Eigen Benen en onderschrijf je het belang van autonomie, eigen kracht en participatie voor ieder mens.
 • Bekend met de maakbaarheid van geluk en benoem je geluk bevorderende strategieën.
 • Bekend met de kennis over constructief leren en kan je eenvoudig benoemen hoe dit praktisch toegepast wordt.
 • Beoefend met verschillende didactische modellen;
  Aandacht oefeningen
  Bewegingsoefeningen
  Mediëren
  Informatie aanreiken
 • Bekend met positieve psychologie en ontwikkelingsgerichte uitwerking daarvan. (Aansluiten bij dat wat er wél is).

Investering

De totale tijdsinvestering in deze training is gemiddeld 8 uur (2 x 4 uur). Deze training is zowel incompany als via open inschrijving te volgen. De kosten voor een incompany training voor een team (6 personen) zijn € 2.100,-. Voor een open inschrijving zijn de kosten € 395,- per persoon.

De kosten zijn inclusief:

 • Een leerlingboekje per deelnemer om tijdens de training mee te werken;
 • Een A3 poster voor in het lokaal/de lokalen;
 • Digitale toegang tot de verschillende materialen die zijn ontwikkeld, om de thema’s per niveau te kunnen ondersteunen.
 • Overzicht kaart
 • Certificaat
Afzonderlijk kan aangeschaft worden:

 • Leerling boekje (á € 12,95 ex BTW);
 • 9 Beweegkaarten A5 (á € 4,95 ex BTW);
 • Klankschaal;
 • Schuddebol;
 • Stoffen dobbelsteen;
 • Wenssteentjes.

Onze trainingen zijn geregistreerd bij het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs en kennen daarom een BTW-vrijstelling.

Lycka op school