Skip to main content

Lycka op school

By 26 september 2022Nieuws

Lycka-op-school op de Windroos (Hoogeveen)

Vanaf september jl. is de Windroos begonnen met het lesprogramma Lycka-op-school. Voor de zomervakantie zijn hiervoor leerkrachten opgeleid tot Lycka-coach. Zij kunnen nu – met toegang tot de afgeschermde website – de kinderen in VSO 1 en 2 leren hoe zij zelfkennis, zelfvertrouwen en eigenwaarde kunnen vergroten.

Lycka-op-school is een lesprogramma dat tot doel heeft de leerlingen te leren hoe ze gelukkiger in het leven kunnen gaan staan. Het lesmateriaal is ontwikkeld in 7 thema’s, die samen gericht zijn op de persoonlijke ontwikkeling en de mentale gezondheid van de leerling.

Lycka op School

Leave a Reply