Skip to main content

Lukt het een beetje? Met de kanslijnen naar een ‘toekomstbestendige gehandicaptenzorg’

By 1 maart 2023Nieuws

Vanuit Invrability leveren wij graag een bijdrage. We zien dat een aantal grote en kleine zorgorganisaties, nu het stof van de Corona-periode is neergedaald en de personeelsplanning weer op orde komt, de kanslijnen oppakken en de professionals door ons (laten) trainen. Een goede ontwikkeling, met name voor de cliënt.

Er zijn vijf kanslijnen geformuleerd om de gehandicaptenzorg (meer) toekomstbestendig te maken:
1. Elke cliënt krijgt een betekenisvolle daginvulling passend bij de wensen, talenten en vermogens
2. Bewezen arbeidsbesparende technologieën worden door alle zorgorganisaties geïmplementeerd in de eigen zorgpraktijk
3. Alle cliënten ontvangen een passend zorgniveau bij hun zorgvraag
4. Elke cliënt die dat aankan, krijgt een zo zelfstandig mogelijke, eigen veilige plek in de samenleving
5. Bij elke cliënt wordt een (eigen) netwerk gestimuleerd en gefaciliteerd om een rol te spelen in de zorg en ondersteuning.

En met name voor kanslijn 1 en 2 kunnen wij praktische handvatten bieden. Met onze online instrumenten kunnen we heel visueel voor de cliënt en de verwanten laten zien wat iemand kan. En door de juiste vragen te stellen, kan deze cliënt tevens de wensen aangeven. Dit ‘volgen’ wordt methodisch, cyclisch en digitaal ingezet. Zodat elke professional op elk moment de juiste informatie kan inzien en aan de slag kan met de ontwikkeling. Wil je meer weten? Kijk eens op onze website of bel met één van onze collega’s.

 

Leave a Reply