Skip to main content

Koploper Pameijer schoolt nieuwe medewerkers in INVRA-Arbeid

By 20 juni 2023Nieuws

Al jaren is Pameijer Werkt! koploper als het gaat om het geven van een betekenisvolle dag, passend bij de wensen, talenten en vermogens van de burgers waarvoor zij werken. En dat zijn er een heleboel. Tijdens en na Corona was het vooral alle-hens-aan-dek, maar nu is het weer tijd om het ontwikkelingsgericht begeleiden verder op te pakken. Vorige week zijn er weer een aantal collega’s van Pameijer Werkt! opgeleid in het ‘inventariseren van redzaamheidsaspecten’ (INVRA) binnen ons online instrument.

Binnen INVRA-Arbeid is het mogelijk om een match te maken tussen een persoonsprofiel en een werkprofiel. Eerst wordt er samen met de deelnemer en zijn netwerk een competentielijst ingevuld. Er is een (online) vragenlijst met vragen over arbeidsprestaties, motorische competenties en arbeidshouding. Centraal staan vragen als: Wat kun je? Wat zijn sterke punten van een deelnemer? Wat zou deze nog kunnen leren zonder overvraagd te worden? Dit wordt inzichtelijk via de antwoorden die de deelnemer geeft in de vragenlijst. Op basis van het persoonsprofiel wordt een ontwikkelplan opgesteld, waaraan de deelnemer kan werken. Dit zet elke deelnemer in zijn/haar kracht.

Leave a Reply