INVRA instrumenten

Op Eigen Benen

Naast de methodiek Op Eigen Benen hebben wij online instrumenten ontwikkeld. Deze INVRA (Inventarisatie Van Redzaamheid Aspecten) instrumenten bieden praktische handvatten om de competenties van cliënten te meten en te ontwikkelen. Voor een organisatie die ontwikkelingsgericht begeleiden (werken) voorstaat bieden wij met de INVRA-instrumenten al bijna 20 jaar een goede oplossing. Allemaal met hetzelfde doel: de cliënt optimaal ondersteunen in wie hij of zij is.

Op Eigen Benen in combinatie met de INVRA instrumenten zorgen er voor dat de professionals in jouw organisatie effectief competentie- en ontwikkelingsgericht samen kunnen werken.

Implementeren in jouw organisatie

Om verantwoord met een INVRA instrument te kunnen werken en de kwaliteit te waarborgen volgt de professional (per instrument) een 2-daagse training om zich te certificeren.

Instrumenten

INVRA Arbeid

Voor INVRA-Arbeid is op drie werkniveaus onderzocht welke algemene werknemersvaardigheden de meeste werkgevers vragen van werknemers.

Meer over INVRA Arbeid

Instrumenten

INVRA Wonen

Voor het instrument INVRA-Wonen zijn competenties opgenomen, die de meeste Nederlandse volwassenen gebruiken voor het voeren van een zelfstandig bestaan. 

Meer over INVRA Wonen

Instrumenten

INVRA Ouderschap

INVRA-Ouderschap is een inlegvel van INVRA-Wonen dat competenties voor verantwoord ouderschap in kaart brengt. INVRA-Ouderschap zet in op zelfsturing van de ouders bij de verzorging en opvoeding van hun kind(eren). 

Meer over INVRA Ouderschap

Instrumenten

INVRA Management

Deze eenvoudige tool zorgt ervoor dat de cliënten gevolgd kunnen worden in hun groei. De benefits van de investering en het aangaan van een nieuwe werkwijze worden dan zichtbaar en bespreekbaar. 

Meer over INVRA Management

Wetenschappelijk onderbouwd: objectief, onafhankelijk en ontwikkelingsgericht.

Wetenschappelijk getoetst

De INVRA instrumenten worden al jarenlang ingezet door kleine en grote organisaties binnen verschillende branches, zoals zorg, onderwijs, arbeidstoeleiding en het sociaal domein. INVRA Wonen en INVRA Arbeid zijn wetenschappelijk getoetst op interbeoordelaars betrouwbaarheid en interne consistentie. Door de jarenlange succesvolle inzet in de praktijk hebben de instrumenten zich bewezen als betrouwbare en valide instrumenten (evidence based practice).

Deze organisaties werken met onze producten.

Interesse?

Wilt u uw doelgroep ook zelfregie en -redzaamheid bieden door de professionals in uw organisatie op te leiden? Kom dan met ons in contact om te kijken wat de mogelijkheden zijn. Wij denken graag met u mee.

Neem contact op
Met jarenlange ervaring in het werkveld staan onze trainers voor je klaar