Skip to main content

INVRA-Arbeid biedt kansen

By 7 september 2022Nieuws

‘We kijken vooral naar wat iemand kan!”

Vanuit RuimBaan zetten de jobcoaches zich in om cliënten te begeleiden naar een passende werkplek of participerende dagbesteding. Het online instrument INVRA-Arbeid geeft hen hiervoor veel inzicht in de mogelijkheden van deelnemers. Marianne Schage (manager) geeft uitleg over de INVRA methode.

Binnen INVRA-Arbeid is het mogelijk om een match te maken tussen een persoonsprofiel en een werkprofiel. Eerst wordt er samen met de deelnemer en zijn netwerk een competentielijst ingevuld. Er is een (online) vragenlijst met vragen over arbeidsprestaties, motorische competenties en arbeidshouding. ‘Centraal in deze methode staan vragen als: Wat kun je? Wat zijn sterke punten van een deelnemer? Wat zou deze nog kunnen leren zonder overvraagd te worden? Dit wordt inzichtelijk via de antwoorden die de deelnemer geeft in de vragenlijst. Op basis van het persoonsprofiel stellen we een ontwikkelplan op waaraan de deelnemer kan werken.”

Een goede match

Van werkplekken worden werkplekprofielen gemaakt. Een werkplek wordt (uitvoerig) onderzocht. Er wordt mee gewerkt en er zijn gesprekken met bijvoorbeeld een medewerker van de werkplek. In het werkplekprofiel worden de minimaal benodigde competenties en vaardigheden opgenomen. De score van een werkplekprofiel maakt het mogelijk om via INVRA-Arbeid een match te maken met het persoonsprofiel van de deelnemer. Marianne: “Het kunnen matchen van deelnemers en werkplekken is wat mij betreft de grote succesfactor van deze methode!”

Verrassend inzicht

De uitkomst van de match maakt inzichtelijk wat een deelnemer zelfstandig kan. “Waar iemand goed in is, willen we natuurlijk zoveel mogelijk benutten. Laatst bleek uit één van de persoonsprofielen dat het werken bij een beschutte werkplek voor de deelnemer te hoog gegrepen zou zijn. Dit bleek ook in de praktijk. “Toen kwam er een verassing bovendrijven. Zijn persoonlijk profiel matcht met het werkplekprofiel van een mogelijk meer passende plek. Daar hadden we nog niet aan gedacht. We kijken altijd naar de deelnemer. Op deze manier ontstaan er wel nieuwe mogelijkheden en ideeën. Tot we iets vinden wat past bij de wensen en competenties van de deelnemer. Dit zet hem of haar in zijn kracht.

Leave a Reply