Skip to main content

GGNet dagen en INVRA-Arbeid

By 5 oktober 2022Nieuws

‘De nieuwe GGZ”

”We willen niet in ‘ziektes’ denken, maar in het herstel van iemand”.

De afgelopen dagen waren alle medewerkers van GGNet welkom in het Orpheus in Apeldoorn. Daar waren verschillende workshops, lezingen en stand van verschillende organisaties. Wij waren aanwezig om het instrument INVRA-Arbeid te vertegenwoordigen. Dit instrument wordt – samen met het UWV – ingezet om cliënten met een afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden naar werk.

GEM gaf een workshop over de ‘nieuwe GGZ’ (www.denieuweggz.nl/gem). Het is goed te horen dat wij met onze trainingen passen als een handschoen op de beweging die GEM voor ogen heeft. De aanpak van GEM is gericht op een waarden gedreven samenwerking en dienstverlening. De verschillende ‘elementen’, zoals bijvoorbeeld een intakegesprek of een therapievorm, die daarbij worden ingezet, worden samen met alle betrokken partijen binnen een gemeente onder de loep genomen. En wel zo, dat het in de toekomst vanuit de vraag van de cliënt georganiseerd kan worden. Daarbij is de gerichtheid op het herstel van de cliënt een heel belangrijk uitgangspunt. “Er wordt nu vooral gekeken naar de ‘ziekte’ en van daaruit behandeld”.

Deze kanteling in denken is voor ons ook één van de belangrijkste uitgangspunten voor de nieuwe dienstverlening in de (psychische) zorg. De spreker sloot af met; “De toekomst maken we samen!’. En dat klopt. De Op Eigen Benen attitude, die de professional vooral – weer – laat kijken naar de ander als een gelijkwaardig mens. Een mens met talenten en krachten, die op een eigen manier en eigen tempo ‘leert’, maakt dat we samen kunnen versnellen. Op naar een nieuwe GGZ, samen met de enthousiaste collega’s van GGNet en alle andere partijen die hetzelfde doel voor ogen hebben.

Leave a Reply