Wonen, werken,
opvoeden &
zelfontplooiing
voor iedereen

Op Eigen Benen

INVRA Instrumenten

Lycka op School

Trainingen

Invrability is een opleidingsinstituut voor zorg- en onderwijsorganisaties die mensen met andere vermogens begeleiden. Al jaren zetten wij ons in om de deskundigheid van de professionals in deze sectoren te vergroten. Onze visie & methodiek en INVRA instrumenten bieden handvatten bij de ontwikkeling van zelfredzaamheid, eigenwaarde en zelfsturing van cliënten. 

Invrability

Voor zorgorganisaties

Voor de zorg heeft Invrability een visie en methodiek, die begeleiders en behandelaren leert om op een positieve manier te kijken naar leven, wonen, werken en persoonlijke ontwikkeling.

Lees meer

Invrability

Voor (speciaal) onderwijs

Voor het speciaal onderwijs biedt Invrability een lesmodule voor persoonlijke ontwikkeling aan. In dit lesprogramma werken leerlingen aan de persoonlijke ontwikkeling en ontdekken zij de eigen invloed op geluk.

Lees meer

Wetenschappelijk onderbouwd: objectief, onafhankelijk en ontwikkelingsgericht.

Meer weten?

Met onze producten zien o.a. zorginstellingen, scholen en gemeentes begeleidingsbehoefte afnemen en zelfstandigheid toenemen. 

Iedereen kan deze coachende gelijkwaardige houding aannemen. Een houding waarmee mensen zelfredzamer worden en eigen regie voeren over hun leven. Graag maken we vrijblijvend kennis en vertellen we je meer over onze ontwikkelingsgerichte methodiek en hoe je met onze instrumenten competentiegericht kan werken.

Neem contact op
Deze organisaties werken met onze producten.